Op deze plek houd ik voor u de wachttijd voor intake actueel. Zodra ik u heb gezien voor intake kunt u normaliter binnen 2 weken beginnen met uw behandeling.

De actuele wachttijd voor intake bedraagt op 10 oktober 2020: 11 weken

Op dit moment is de praktijk vrij vol en is mijn advies elders te kijken of u daar wellicht sneller terecht kunt. Mensen die reeds op de wachtlijst staan worden zo spoedig mogelijk opgeroepen. Mensen die zich willen aanmelden kunnen alleen na telefonisch overleg met mij op de wachtlijst geplaatst worden. Tijdens het telefonisch contact zal ik u dan een aantal vragen stellen om te voorkomen dat u voor niets op de wachtlijst komt.