Psychiatrische zorg valt onder het basispakket van uw verzekering. Van belang is wel dat voor deze zorg uw eigen risico wordt aangesproken.

Om de zorg door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen gelden er een aantal regels:

- Om te beginnen is het van belang dat er een contract is tussen uw zorgverzekeraar en mijn praktijk. (Wanneer er geen contract is krijgt u een kleiner deel vergoed.) Met de meeste zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract. Of er ook een contract is met uw zorgverzekeraar kunt u bij het kopje "Kosten" checken.

- De eerste afspraak kan pas gepland worden nadat ik de verwijsbrief van de huisarts heb ontvangen. In de verwijsbrief moet de datum, de naam van de huisarts en zijn AGB code, de handtekening, een vermoeden van een psychiatrische diagnose (DSM V) en een verwijzing voor specialistische GGZ staan. De praktijk biedt uitsluitend specialistische zorg. Mocht bij u basisGGZ zorg geïndiceerd zijn, zal ik u doorverwijzen naar een collega die ook basisGGZ biedt.

- Bij het eerste bezoek is het belangrijk dat u uw zorgverzekeringspas en een legitimatiebewijs meeneemt. Als u medicatie gebruikt neemt u tevens een actuele uitdraai van de apotheek mee naar de afspraak.

- Aan het begin van de behandeling (bij de intake), tijdens de behandeling en bij afsluiting van de behandeling zal ik u vragen een klachtenlijst in te vullen. Dit is een regel die voor alle praktijken en instellingen binnen de GGZ geldt. De vragenlijsten kunnen online worden ingevuld. Dat heeft als voordeel dat het niet van onze gesprekstijd zal gaan. Ik zal de vragenlijst dan voor u klaarzetten binnen Telepsy (het systeem waarbij mijn praktijk is aangesloten). Aan het eind van de behandeling wordt u tevens gevraagd een klanttevredenheidslijst in te vullen (via Telepsy) Vanaf 1 januari 2017 zijn alle praktijken die GGZ zorg leveren wettelijk verplicht de gegevens geanonimiseerd aan te leveren bij de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). De gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot u als persoon. Hiervoor gelden wettelijke regels en er is een lange periode van zorgvuldigheid aan vooraf gegaan om er voor te zorgen dat uw privacy gewaarborgd wordt. De gegevens zullen in de toekomst gebruikt worden om het behandeleffect en de kwaliteit van de vrijgevestigde praktijken te bewaken. Ook bij instellingen gebeurt dat op deze manier.

De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit statuut ligt ter inzage in de praktijk. Natuurlijk voldoet mijn praktijk ook aan de nieuwe privacywet (AVG). Ook deze stukken liggen ter inzage in de praktijk.

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid door mij worden afgehandeld kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Mijn praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. Dit reglement ligt ter inzage in de praktijk. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

 

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor is mijn praktijk aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

De geschillencommissie kunt u schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).